الماس و ارتباط عاشقانه جهان با آن

الماس و ارتباط عاشقانه جهان با آن

27 شهریور 1400 673 بازدید

دی بیرز بزرگ ترین تولیدکننده الماس جهان است. بیش از ۴۰ درصد الماس هاس تراش نخورده که در سطح جهانی معامله می شوند از ۲۰ معدن آفریقایی به دست می آید. ۲۵۰ گوهرشناس به منظور بررسی ذخایر جدید به بحث در باره امکانات و شیوه های مدرن جهت به کارگیری آن ها می پردازند. بخش بازاریابی " دی بیرز " دی تی سیDTC بیش از نیمی از تولیدات الماس جهان را به فروش می رساند.به طور تقریبی ۲۲۰۰۰ نفر در بیش از ۱۹ کشور در سطح بین المللی برای گروپ Group کار می کنند.

در مجموع صنعت الماس ۲ میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده است. در نزد بسیاری از کشورها مانند بوتسوانا، نامبیا و آفریقای جنوبی این کریستال گرانبها بر اقتصاد ساکنین کشورها تاثیر بسزایی دارد. در بوتسوانا، حفاری الماس سالانه معادل ۰۰۰/۳۰ قیراط بازدهی دارد و این شرایط انگیزه اقتصادی موثری در جذب نیروی کار در این بخش محسوب می گردد و حدود ۸۰ درصد صادرات و ۴۲ درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

 از سال ۱۹۶۹ همکاری بین این‌شرکت و بوتسوانا پیشرفت اقتصادی را تضمین می کند. بدون تجارت الماس این گونه ملت ها هرگز قادر به ساخت بیمارستان ، جاده و مدرسه وغیره .... نبودند. بیش از ۹۰ درصد از ۵۰۰۰ کارگر،کارکنان محلی هستند.به علاوه " دی بیرز گروپ " برا ی آموزش کارکنان خود وتهیه تجهیزات مدرن سرمایه ای در نظر می گیرد. حفاظت از محیط زیست به هنگام حفاری موضوع دیگری است که مد نظر شرکت قرار می گیرد. برای مثال هم اکنون یک کشتی فضایی بسیار پیشرفته مشغول بررسی ذخایر جدید آفریقای جنوبی است، که در آن از ابزار پیشرفته ارزش ۵/۵ میلیون یورو استفاده می شود.

این شرکت هم چنین در جنگ و مقابله با ایدز پیشگام بوده است. گروپ کل هزینه های معالجه کارکنان و کسانی که مبتلا به این ویروس شده اند را می پردازد.در پاسخ به شرایط موجود جنگ داخلی در برخی کشورها، دی بیرز در ماه مه سال ۲۰۰۰ عملیات کیمبرلی را آغاز نمود تا به این طریق با تجارت الماس تراش نخورده مبازره کند و نیروهای مسلح را از نظر مالی تامین نماید. سیستم ارایه گواهی نامه که به کمک سازمان ملل دولت های تولید کننده و مصرف کننده و سازمان غیر دولتی به اجرا درآمد، بسیار سخت و دقیق تنظیم شده و موفق بوده است. عنوان " الماس های خونین " با توجه به این شرایط حتی ابزار تولید جهانی الماس های تراش نخورده به خود اختصاص نمی دهد.

مطالب مرتبط